Technical report

COUFAL Zdeněk and POLČÁK Libor. Anonymizační síť Tor. FIT-TR-2014-02, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2014.
Publication language:czech
Original title:Anonymizační síť Tor
Title (en):Tor anonymous network
Pages:27
Place:FIT-TR-2014-02, Brno, CZ
Year:2014
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
icontr.pdf8,01 MB2014-05-27 16:13:54
^ Select all
With selected:
Abstract
Metadata obsažená v hlavičkách síťových protokolů do značné míry prozrazují identitu komunikujících stran. Někteří uživatelé však potřebují, či chtějí komunikovat anonymně. Síť Tor si klade za cíl takovou komunikaci umožnit. Tato technická zpráva popisuje fungování sítě Tor po technické stránce.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Zden{\v{e}}k Coufal and Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k},
   title = {Anonymiza{\v{c}}n{\'{i}} s{\'{i}}{\v{t}} Tor},
   pages = {27},
   year = {2014},
   location = {FIT-TR-2014-02, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=10626}
}

Your IPv4 address: 54.198.195.11
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]