Software system for airframe loading investigation

Authors:Prustoměrský Milan, Chudý Peter
Type:software
Created:2015
Licence:required - licence fee
Keywords:airframe loading, EASA CS-23, national regulation UL-2, limit load, ultimate load, flight dynamics, maneuver load, load due external forces, IGES, SAVLE
Description:
Softwarový systém pro analýzu zatížení draku letounu je kompletní systém pro stanovení kritických případů zatížení včetně související uživatelské dokumentace zahrnující návod pro použití a popis výpočetních metod. V uvolněné verzi systému jsou implementovány předpisy CS-23 a UL-2 a je přímo použitelná pro letadla spadající do uvedených kategorií.
Location:
VR Group a.s. Poděbradova 287/111, 612 00 Brno
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.en?id=469
Departments:
Licence terms:
For further information about licensing please contact VR Group a.s. or TTO BUT.

VR Group a.s. 
Poděbradova 287/111, 
612 00 Brno
telefon: +420 541 321 243
fax: +420 541 321 243 
http://http://www.vrg.cz

Technology Transfer Office
Brno University of Technology
Kounicova 966/67a
601 90 Brno
telephone: 541 144 217
fax: 541 144 232
e-mail: info@tt.vutbr.cz
http://www.vutbr.cz/utt

Your IPv4 address: 54.227.186.112
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]