SC@FIT - Výzkumná skupina Superpočítačových technologií

Výzkumná skupina Superpočítačový technologií se zajímá o architekturu a výstavbu vysoce výkonných systémů, jejich provoz a nasazení ve vědeckotechnických aplikacích. Oblast zájmu zahrnuje jak špičkové superpočítače v kategorii TOP500, tak i systémy určené pro nízkou spotřebu a systémy sestavené ze speciálních akcelerátorů, např. Intel Xeon Phi nebo grafické karty Nvidia. Dalším zaměřením skupiny je návrh a vývoj vysoce optimalizovaných aplikací, určených pro provoz na těchto systémech a dále obecných technik určených pro redukci komunikace a udržení vysoké škálovatelnosti.

Témata výzkumu

Hardwarová témata
 • Architektura paralelních systémů
 • Výkonnostní modely a modely škálování systémů se sdílenou pamětí a distribuovanou pamětí
 • Systémy založené na GPU a dalších akcelerátorech
 • Nízkopříkonové systém, optimalizace výkonu a spotřeb
Softwarová témata
 • Lokální dekompozice pro spektrální metody
 • Paralelizace v čase
 • Automatické vyvažování zátěže na heterogenních systémech
 • Párování fyzikálních modelů
 • Asynchronní vstup/výstup
 • Moderní programovací jazyky v HPC (Python, OpenACC, Thrust)
Aplikace
 • Simulace šíření ultrazvuku v lidském těle
 • Akcelerace fotoakustického snímkování
 • Simulace lomové zkoušky kvazikřehkých materiálů
 • Optimalizace retenční kapacity systému přehradíc nádrží
 • Vědecké aplikace určené pro vysoký výkon

Ocenění

Spolupráce

Diplomové a bakalářské práce

Aktuálně řešené DP práce
 • Bordovský Gabriel: Simulace lomové zkoušky ve stavebnictví
 • Dvořáček Vojtěch: Dynamické vyvažování zátěže v paralelních aplikacích
 • Hanzl Martin: Implementace ultrazvukových měničů a tkáňových reprezentací do toolboxu k-Wave
 • Kadlubiak Kristián: Simulace šíření ultrazvuku v kostech
 • Sarčák Rostislav: Hybridní paralelizace ultrazvukových simulací na svazku Intel Xeon Phi
Aktuálně řešené BP práce
 • Čelka Marek: Akcelerace aplikací na superpočítači pomocí jazyka Python
 • Rudolf Tomáš: Automatizace analýzy výkonu a spotřeby zvoleného systému
 • Turcel Matej: Akcelerace aplikací na GPU v jazyce Python
 • Vorel Jakub: Paralelizace aplikací v jazyce Python
Nabídka prací pro rok 2017/2018
 • DP Akcelerace fotoakustického smínkování tkání
 • DP Akcelerace ultrazvukových simulací pro symetrické medium
 • DP Implementace modulu pro DCT/DST do Matlabu
 • DP Implementace vědeckých algoritmů v paralelním prostředí PETSc
 • DP Implementace 2D ultrazvukových simulací
 • DP Návrh automobilových utrazvkových senzorů pomocí toolboxu k-Wave
 • DP Dynamické vyvažování zátěže v aplikacích na superpočítači Salomon
 • BP Akcelerace Fourierových transofrmací v prostředí MATLAB
 • BP Automaické testování ultrazvukového toolboxu k-Wave
 • BP Implementace modulu pro DCT/DST do Matlabu
 • BP Implementace nových ultrazvukových měničů do toolboxu k-Wave   
 • BP Implementace vědeckých algoritmů v paralelním prostředí PETSc
 • BP Implementace 2D ultrazvukových simulací
 • BP Moderní knihovny pro využití GPU jako akcelerátoru
 • BP Redukce paměťových požadavků ultrazvukových simulací

Vlastní zadání z oblasti vysoce náročného počítání, akcelerace, superpočítačů, GPU, atd.

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Ústav počítačových systémů
Božetěchova 2, Místnost L334
612 66  Brno, Czech Republic

Tel.: +420 54114-1207
E-mail: jarosjir@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 54.159.94.253
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]