Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Výzkumná skupina Management v softwarovém inženýrství se zabývá analýzou, zkoumáním a modelováním procesů řízení vývoje softwarových produktů. Dále se skupina zabývá rozvojem technologií aplikovaných v oblasti Big Data.

Témata výzkumu

 • Management procesů, projektů, jakosti a rizik v softwarovém inženýrství
 • Objektově orientované softwarové metriky a standardy
 • Metody specifikace procesů a IT projektů
 • Formální modely procesů
 • Metody a nástroje pro analýzu a návrh procesů
 • Zlepšování procesu vývoje software
 • Metody formální analýzy, návrhu a verifikace business procesů
 • Modelování a optimalizace business procesů
 • Business process reengineering
 • Rozvoj technologií aplikovaných v e-learningu
 • Vývoj nástrojů pro podporu elektronického vzdělávání
 • Řízení, zlepšování a zabezpečení jakosti dle norem řady ISO 9000

Spolupráce

 • STAVCERT, s.r.o. Praha, Ing. Jiřina Štěpánská, vedoucí auditor QMS, EMS, odborná spolupráce v oblasti posuzování kvality procesu vývoje informačních systému za účelem certifikace systému managementu jakosti,
  http://www.stavcert.cz.
 • IBOK, a.s., spolupráce na projektu  Metodika na hodnotenie rizík a určovanie prínosu z  technických zmien, RVT SE, a.s., http://www.ibok.sk/.
 • ICZ a.s., Ing. Miroslav Rybníček, odborná spolupráce v oblasti managementu projektu, aplikace pro podporu managementu projektu, http://www.i.cz/.
 • Veletrhy Brno, a.s., spolupráce v akademie hodnotitelů pro udělování ocenění Křišťálového disku u příležitosti veletrhu INVEX.
 • IDS Scheer ČR, s.r.o., Ph.D. Mazlová, spolupráce v oblasti managementu rizik, http://www.ids-scheer.cz/.

 

Další informace

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Ústav informačních systémů
Božetěchova 2
612 66  Brno, Czech Republic

Tel.: +420 54114-1260
E-mail: kreslika@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 54.159.94.253
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]