Výzkumná skupina Systémy odolné proti poruchám, diagnostika a testování

Výzkumná skupina se zaměřuje především na spolehlivost elektronických systémů se zvláštním zaměřením na oblast odolnosti proti poruchám a její ověřování. Vítáme spolupráci a nabízíme možnost zapojit se do výzkumu např. v rámci doktorského studijního programu nebo stáží.

Témata výzkumu

  • Systémy odolné proti poruchám (metody průběžného testování, hlídací obvody, spolehlivostní modely architektur, částečná dynamická rekonfigurace založená na FPGA, mechanismy zamezení přetížení vestavných systémů).
  • Využití výstupů funkční verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám elektromechanických systémů, využití injekce poruch. 
  • Návrh neuronových sítí odolných proti poruchám, ověřování odolnosti.
  • Modelování diskrétních, spojitých a diskrétně-spojitých dynamických systémů a ověřování jejich spolehlivostních aspektů prostředky formální verifikace.

Aktuální zaměření výzkumu

  • Zvyšování spolehlivosti pomocí prostředků částečné dynamické rekonfigurace v FPGA (kontakt: Zdeněk Kotásek).  Klíčová slova: částečná dynamická rekonfigurace, řízení, řadič, spolehlivost, FPGA.
  • Prostředky injekce poruch do FPGA (kontakt: Zdeněk Kotásek).  Klíčová slova: injekce, porucha, FPGA.
  • Metody zrychlení funkční verifikace (kontakt: Marcela Šimková).  Klíčová slova: funkční verifikace, zrychlení, automatizace.
  • Spolehlivost vestavných a real-time systémů (kontakt: Josef Strnadel).  Klíčová slova: spolehlivost, kvantifikace spolehlivostních ukazatelů, odolnost proti poruchám, FT, procesor, CPU, mikrokontrolér, MCU, operační systém, OS, kyberfyzikální systém, reálný čas, RT, řízení, plánování, formální verifikace.

Dosažené výsledky

Další informace

  • Členové skupiny mj. pravidelně publikují na zahraničních konferencích jako např. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS) nebo Euromicro Conference on Digital System Design (DSD) a v zahraničních časopisech jako např. Microprocessors and Microsystems nebo Computing and Informatics.
  • Pro realizace používáme zejména programovatelná hradlová pole (FPGA) a vývojové prostředky firmy Xilinx, mikrokontroléry (MCU) a vývojové prostředky firmy NXP a nástroje firmy Mentor Graphics.

Kontakt


Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Ústav počítačových systémů
Božetěchova 2
612 66 Brno
Česká republika

Tel.: +420 54114-1223
Fax.: +420 54114-1270
E-mail: kotasek@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 54.159.94.253
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]