In News

Title:New research projects FP7-ARTEMIS
Date:29.10.2010
Projekty  "Rámcových programů" výzkumu EU patří mezi projekty špičkového výzkumu a pro každé pracoviště je úspěchem získat účast na projektech tohoto typu, kterých se účastní nejlepší pracovitě v rámci Evropy a též průmyslové firmy, které mají zájem o výzkum a inovace. Fakulta informačních technologií VUT v Brně má v řešení projektů Evropské unie již poměrně dlouhou tradici, protože se na nich podílí již cca 10 let. V současnosti však fakulta dosáhla mimořádného úspěchu v získávání projektů 7. Rámcového programu EU ve schématu ARTEMIS, které je zaměřeno na oblast informačních technologií zabývající se zejména na malé a vestavěné výpočetními systémy (embedded computers). V letošním roce je na fakultě zahajování řešení celkem 4 nových projektů s celkovým rozpočtem cca 50 mil. Kč, pro něž bylo přislíbeno společné financování z Evropské unie a České republiky. Na projektech budou pracovat velká mezinárodní konsorcia a v rámci ČR na nich budou spolupracovat firmy Honeywell, Sysgo, CAMEA, CIP a z akademických pracovišť Ústav teorie informace a automatizace AVČR. Jedná se o následující projekty:
  • RECOMP - "Reduced Certification Costs Using Trusted Multi-core Platforms" je projektem zaměřeným na bezpečné a spolehlivé výpočetní systémy. Výrobcům zařízení využívajících výpočetní techniku umožní efektivní vývoj zařízení, v nichž je bezpečnost osob přímo závislá na výpočetní technice. Taková zařízení se dnes již běžně využívají, ať už se jedná o výtahy, osobní automobily, nebo zařízení domácnosti nebo stroje v tovární výrobě. Uživatelům takových výrobků výsledky projektu přinesou levnější, modernější, ale zejména bezpečnější výrobky na trhu.
  • R3-COP - "Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems" je projektem, jehož cílem je vytvořit robustní a bezpečné platformy pro robotická zařízení. Jedná se nejen o zařízením která si lidé pod pojmem "robotická zařízení" často představují, tedy o autonomní zařízení připomínající člověka, o automatické automobily, lodě nebo letadla, ale též o zařízení, která se postupně začínají objevovat v našich domácnostech, tedy například o automatické vysavače. Tento projekt lidem přinese v budoucnu spolehlivější, "chytřejší", ale i levnější automatická zařízení.
  • eSonia - "Seamless connectivity and middleware reference designs and architectures" je projektem zaměřeným zejména na výrobní procesy a na další činnosti, v nichž je třeba sledovat polohu zboží nebo dílů v prostoru. Poloha objektů v prostoru je sledovatelná pomocí drobných radiových zařízení, například Bluetooth, Zigbee, WiFi, RFID a podobných, které se dnes na výrobcích a zboží běžně používají. Cílem projektu je zefektivnit výrobu a manipulaci s díly. Spotřebitelům výrobků přinese takový systém kvalitnější a levnější výrobky.
  • SMECY - "Smart Multicore Embedded SYstems" je projektem, jehož cílem je vytvořit technické prostředky a vhodné metody pro využití výpočetní techniky s moderními multiprocesorovými systémy, která umožní ve výrobcích využívat vysoce výkonnou výpočetní techniku při udržení nízkých nákladů, nízké ceny a dobrých dalších provozních parametrů. Příkladem takových výrobků, z nichž mohou mít lidé užitek, jsou protikolizní systémy v osobních automobilech, zařízení, které umí nastavit topení, osvětlení apod. podle činnosti lidí v domácnosti, zabezpečovací systémy apod.

Všechny uvedené projekty zapadají dobře do strategie rozvoje fakulty, která se opírá o bezpečnost výpočetních systémů a která v letošním roce spolu s VŠB-TU Ostrava podala projekt centra excelence VaVpI (strukturální fondy EU) na MŠMT ČR. Předpokládáme, že tento projekt bude schválen a že povede do budoucna ke kvalitativně novému kroku v rozvoji informačních technologií nejen v regionu, ale i v rámci celé Evropy. Fakulta se účastní i nově přijatých špičkových projektů  7. rámcového projektu - ARTEMIS, jejichž řešení má začít v roce 2011, pokud na ně MŠMT najde finanční prostředky. Jedná se o projekty Symbeose a Astute, které byly v rámci celé Evropy vyhodnoceny v první desítce. Další informace naleznou zájemci například na https://www.artemis-ju.eu/projects .

 
Created: 29.10.2010 15:00:19

Your IPv4 address: 54.163.53.153
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]