Informace pro studenty

Titulek:  Expirované:  

Erasmus+ výjezdy a zahraniční stáže/praxe
10.5.2017
Em., 2015-07-11, 2016-06-29, 2016-08-01, 2017-05-10, 2017-08-03:
Určeno těm, kteří vyjíždějí na ZS, popř. na celý ak.r. 2017/2018, později pak pro ty, kteří vyjedou na LS:
* Neopomeňte se co nejdříve seznámit s pokyny na ...
* Jak se postupuje při sjednávání individuálního studijního plánu pro plnění studijních aktivit na FIT, je-li o to zájem, po dobu výjezdu, a co lze je popsáno ... Kdo se rozhodne neriskovat a neřešit opakovaný povinný předmět formou individuálního studijního plánu, musí si požádat o jeho zrušení.
* Pro uznání dovezeného předmětu za "P | PVv" předmět v programu na FIT je potřeba tuto skutečnost doložit na "papíru": Použije se žádost pro IT-BC nebo pro IT-MGR, a pak se odevzdá na SO nejpozději s ToR (Do archivu FIT se odevzdává originál ToR, nicméně pro urychlení procesu uznání dovezených předmětů lze v předstihu zaslat e-kopii ToR se současným označením předmětů, u kterých se usiluje o uznání za "P | PVv". Neopomeňte zde citované dokumenty odevzdávat do ~20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je komplikované.). Ostatní předměty se uznávají jako volitelné, "humanitní" předměty se studentům z IT-MGR uznávají do skupiny "PVH" předmětů.
* Pokud si diplomanti plánují přistoupit k ISZ/MSZ v červnu, musí odevzdat ToR do 5. -- 7. června včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsána(y)) a BP/DP v červnovém termínu. Diplomantům se vyhovuje s posunem ISZ/MSZ na konec srpna.
* Pokud získají diplomanti posun ISZ/MSZ na konec srpna, musí odevzdat BP/DP do konce července a odevzdat ToR do ~7. srpna včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsána(y)).
* Neprodleně po získání "certifikátu" z letní školy v zahraničí tento odevzdávejte, aby předmět(y) mohl(y) být uznán(y).
* Doplňují se propadliště na předměty ZPX/2017.
* Doplňuje se propadliště do ECTS Users' Guide.
* Doplňuje se propadliště do směrnice rektora VUT č. 40/2017.
Poznámka: Kdokoli, kdo byl na výjezdu v ak.r. 2016/2017, a dosud na FIT nedoručil originál ToR, postupuje obdobně.


Zařazeno: Erasmus+, uznávání předmětů
Vloženo: 11.7.2015 09:39:09 Aktualizováno: 31.10.2017 09:43:29
Rozdělení do přednáškových skupin BIA a BIB na ZS 2017/2018
15.9.2017 - 2.2.2018
Doporučené (orientační) rozdělení do přednáškových skupin je následující:
* studenti 1BIT s příjmením od A do L patří do skupiny 1BIA
* studenti 1BIT s příjmením od M do Ž patří do skupiny 1BIB
* pro 2BIT je doporučeno rozdělení z letního semestru 2016/2017 (abecedně je polovina přibližně mezi L a M)

Nedojde-li k vyčerpání kapacit místností, doporučené rozdělení na přednáškách nebude kontrolováno. Při vyčerpání kapacity místností mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. Rozdělení na případné termíny půlsemestrálních zkoušek bude řešeno v jednotlivých předmětech. Změnu přednáškové skupiny z důvodu rozvrhové kolize není potřeba hlásit - stačí chodit na bezkolizní skupinu.
V IDA a INM je vhodné chodit na přednášky do skupiny, ve které máte cvičení (10 - 21 1BIA, 30 - 41 1BIB, 10 - 14 2BIA, 20 - 24 2BIB), přičemž termín cvičení si registrujete sami.
Zařazeno: přednáškové skupiny, BIT, 1BIA, 1BIB, 2BIA, 2BIB
Vloženo: 12.7.2017 16:58:12
Mimořádné stipendium pro 500 studentů 1. ročníků BC s nejlepší maturitou
28.9-10.11.2017
500 studentů s nejlepší maturitou, zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2017/18, obdrží mimořádné stipendium. Podrobněji viz https://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/stipendium-6-000-kc-pro-500-nejlepsich-studentu-d75760

Vloženo: 2.10.2017 13:54:20 Aktualizováno: 30.10.2017 11:36:19
Školení z vyhlášky č. 50 (§5)
22.11.2017
Školení z vyhlášky č. 50 (§5) pro studenty navazujícího magisterského studijního programu (NMSP) se uskuteční ve středu 22. 11. 2017 v 18:00 hodin v posluchárně D105 (po předmětu MAT).

Prosím o včasný příchod na školení vzhledem k omezenému časovému prostoru, který je na školení určen.

Vzhledem k tomu, že je účast na školení povinná, prosím o Vaši účast.

Školení se zúčastní i studenti NMGR, kteří mají školení z vyhl. 50 platné pouze v rozsahu §3 (ověří si v IS FIT).
Vloženo: 13.10.2017 12:47:05

Náhradní školení BOZP
22.11.2017
Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného školení zúčastnit v náhradním termínu, které se koná dne 22.11. 2017 od 9,00 hod v posluchárně A112.
Studenti budou v rámci výše uvedeného školení proškoleni z vyhlášky č. 50.
Vloženo: 8.11.2017 14:23:10
Přehled vybraných zkoušek po ZIMNÍM semestru
2.1-2.2.2018
Pro snazší kontrolu termínů a oponování kolizí termínů (za kolizi se nepovažují nepřekrývající se doby zkoušek, které jsou naplánovány v 1 dni) zkoušek po ZIMNÍM semestru jsou zveřejněny termíny zkoušek v předmětech, které jsou na některém oboru předměty povinnými, a nebo jsou povinně volitelnými či volitelnými na více oborech: 1BIT, 2BIT, 3BIT, 1MIT a 2MIT. Na rozložení všech zkouškových termínů, zvláštní požadavky u některých předmětů a vyhodnocení případných možných kolizí u studentů lze nahlédnout zde. Na plán s předběžnými rezervacemi místností lze nahlédnout zde. Po dokončení úprav plánu budou místnosti pro jednotlivé termíny zkoušek uvedeny na stránkách daných předmětů. Jakékoli disharmonie prosím neprodleně oznamujte J. Dytrychovi.
Do zahájení zkouškového období může dojít k případným úpravám některých termínů, a proto si prosím opakovaně kontrolujte upřesnění a další pokyny ke zkouškám u jednotlivých předmětů, zvláště pak podmínky pro přihlašování se na jednotlivé termíny zkoušek apod. Učebny se v průběhu zkouškového období mohou postupně upravovat tak, aby se neplýtvalo energií na jejich vytápění a osvětlení, protože nejspíše u opravných zkoušek může být nakonec menší "zájem", než se původně plánovalo. Před zkouškou se tedy prosím vždy podívejte na aktuální informace na stránkách jednotlivých předmětů.

Zařazeno: termíny, zkoušky, BIT, MIT, 1BIT, 2BIT, 3BIT, 1MIT, 2MIT
Vloženo: 6.11.2017 17:44:41

Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.196.127.107
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]