Informace pro studenty

Titulek:  Expirované:  

Erasmus+ výjezdy a zahraniční stáže/praxe
10.5.2017
Em., 2015-07-11, 2016-06-29, 2016-08-01, 2017-05-10, 2017-08-03, 2018-02-07, 2018-02-18:
Určeno těm, kteří budou vyjíždět v ak.r. 2018/2019, kteří v ak.r. 2017/2018 byli na výjezdu v ZS, popř. vyjeli na celý ak.r. 2017/2018, a také pro ty, kteří vyjedou na LS:
* Neopomeňte se co nejdříve seznámit s pokyny na ...
* Jak se postupuje při sjednávání individuálního studijního plánu pro plnění studijních aktivit na FIT, je-li o to zájem, po dobu výjezdu. Kdo se rozhodne neriskovat a neřešit opakovaný povinný předmět formou individuálního studijního plánu, musí si e-požádat o jeho zrušení.
* Jak se postupuje/žádá o uznání dovezených předmětů. Podání žádosti učiňte do ~20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je komplikované.
* Pokud si diplomanti plánují přistoupit k ISZ/MSZ v červnu, musí žádost podat do 5. -- 7. června včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsána(y)) a BP/DP v květnovém termínu. Diplomantům se vyhovuje s posunem ISZ/MSZ na konec srpna.
* Pokud získají diplomanti posun ISZ/MSZ na konec srpna, musí odevzdat BP/DP do konce července a o uznání předmětů požádat do ~7. -- 9. srpna včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsán(y)).
* Doplňují se propadliště na předměty ZPX/2017, 2018.
* Doplňuje se propadliště do ECTS Users' Guide: Doporučení k převodu hodnocení předmětů.
* Doplňuje se propadliště do směrnice rektora VUT č. 40/2017.
Poznámka: Kdokoli, kdo byl na výjezdu v ak.r. 2017/2018, a dosud na FIT nedoručil originál ToR, postupuje obdobně.


Zařazeno: Erasmus+, uznávání předmětů
Vloženo: 11.7.2015 09:39:09 Aktualizováno: 18.2.2018 12:14:28
Anketa pro poslední ročník magisterského studia
24.11.2017 - 27.2.2018
Vážení studenti, 

rádi bychom Vás poprosili o vyplnění krátkého dotazníku hodnotícího Vaše studium v navazujícím magisterském studijním programu na VUT v Brně a zejména toho, jak Vás připravilo pro praxi. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo trvat více než 8 minut. Výsledky anonymního šetření budou představeny vedení univerzity, pro které představují cennou zpětnou vazbu na jednotlivé studijní programy a jejich podobu. Dotazník najdete zde

Děkujeme za Váš čas, který jeho vyplňování věnujete.


Odbor marketingu a vnějších vztahů VUT
Vloženo: 24.11.2017 09:14:00

LS: Rozdělení do přednáškových skupin BIA a BIB
6.-11.2.2018
6. 2. 2018 ve 20:00 bude v IS FIT zahájena registrace na cvičení z IMA (resp. do skupin, které jsou uvedeny v rozvrhu 1BIA a 1BIB). Volba skupiny na IMA není závazná pro jiné předměty. Ukončena bude 11. 2. 2018 ve 23:59.

Doporučené (orientační) rozdělení do přednáškových skupin je následující:
* studenti 1BIT s příjmením od A do L patří do skupiny 1BIA
* studenti 1BIT s příjmením od M do Ž patří do skupiny 1BIB
* pro 2BIT je doporučeno rozdělení ze zimního semestru

Nedojde-li k vyčerpání kapacit místností, doporučené rozdělení na přednáškách nebude kontrolováno. Při vyčerpání kapacity místností mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. Rozdělení na případné termíny půlsemestrálních zkoušek bude řešeno v jednotlivých předmětech. Změnu přednáškové skupiny z důvodu rozvrhové kolize není potřeba hlásit - stačí chodit na bezkolizní skupinu.
V IMA je vhodné chodit na přednášky do skupiny, ve které máte cvičení (10 - 21 1BIA, 30 - 41 1BIB).


Zařazeno: skupiny, BIA, BIB, BIT, 1BIA, 1BIB
Vloženo: 9.1.2018 17:08:03 Aktualizováno: 12.1.2018 13:07:48
Znovupřijetí do ak.r. 2018/2019: Uznávání předmětů z dřívějšího (neúspěšného i úspěšného) studia
11.2-10.9.2018
Úvodní poznámka: Kredity z uznaného předmětu neslouží k pokrytí "získání nejméně 30 úspěšných kreditů za první rok studia (popřípadě nejméně 15 kreditů za 1. semestr studia, získání nejméně 15 kreditů za semestr při studiu v jediném semestru, popřípadě nejméně 30 kreditů za druhý a další roky studia)". Kredity z uznaných předmětů se započítávají do celkového počtu kreditů za studium.

Em., 2018-02-11:
Informace, která bude postupně doplňována a upřesňována:

Studenti, kteří byli zapsáni do bakalářství IT-BC nebo inženýrství IT-MGR se zahájením studia od zimního semestru ak.r. 2018/2019, a dříve byli neúspěšní v podobných studijních programech na libovolné vysoké škole, mají-li zájem, mohou požádat o uznání předmětů (s plnohodnotnými kredity) z předcházejícího neúspěšného studia, které nebylo uzavřeno (přerušené studium se pro uznávání předmětů považuje za studium s odložením absolutoria, tedy studium s výhledem na získání titulu) se ziskem akademického titulu. Žádosti o uznání předmětů se podávají nejméně s týdenním předstihem před zahájením výuky v zimním semestru nejpozději v pondělí 2018-09-10 a přikládá se autorizovaný výpis předmětů z předcházejícího studia (razítko + originální podpis, k získání na dřívějším studijním oddělení). Uznávání předmětů se řídí vyhlášenými pravidly, když se sleduje i kvalita výsledků:

* Dřívější studenti FIT mají situaci jednodušší, protože dokumentace ke všem předmětům je v IS FIT, a k žádosti tedy přikládají jenom ověřený(é) výpis(y) úspěšných předmětů, který(é) se získává(ají) na SO FIT. Žádost se podává prostřednictvím udělátka ve WIS FIT.

* Dřívější studenti z jiných fakult VUT a jiných vysokých škol (a to i v případě přestupu ze stávajícího úspěšného nedokončeného/dílčího studia): Dosud užívaný postup bude upraven, nicméně si studenti musí připravit autorizované anotace/popisy předmětů. Každý jeden předmět k uznání na FIT se řeší jedinečnou žádostí (Pokud se zůstane u listinných formulářů, pro bakalářství a pro inženýrství, musí být vyplněn úplně, a tiskne se oboustranně.). Před podáním žádosti je vhodné konzultovat se studijním poradcem, protože může navrhnout, které předměty jsou k uznání, a které garanty bude vhodné navštívit a probrat s nimi naději na uznání. Na základě žádosti o výjimku může být uznán i předmět, který není v nabídce na FIT, ale svým obsahem "výrazně" podporuje obor studovaný na FIT.

* Studentům, kteří již získali titul na FIT, popř. na FEKT, FP a i jinde, a kteří se rozhodli pro další studium na FIT, budou úspěšné předměty uznány/započítány za "nula kreditů" (pro splnění povinnosti "P | PVv"), pokud jsou odpovídající předměty v nabídce předmětů na FIT.

* Studentům, kteří budou mít souběžné studium na jiné fakultě VUT, budou úspěšné předměty uznány/započítány za "nula kreditů" (pro splnění povinnosti "P | PVv"), pokud jsou odpovídající předměty v nabídce na FIT.


Zařazeno: předměty, uznávání předmětů
Vloženo: 11.2.2018 09:05:58 Aktualizováno: 19.2.2018 09:02:23


Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.196.145.24
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]