Aktuality

Titulek:  Expirované:  

Odborné semináře o IT v průmyslu
13.9-16.12.2017
Fakulta informačních technologií ve spolupráci s svými průmyslovými partnery pořádá odborné semináře, jejichž cílem je představit aktuální odborné problémy řešené v IT průmyslu, využívané technologie a zařízení, odborné výzvy a potřeby v různých IT oblastech, se kterými se dnes průmysl potýká.

Studenti FIT mají možnost se na připravované semináře nezávazně hlásit (WIS, Registrace na akce). Nejžádanější semináře budou následně vybrány a zařazeny do kalendáře realizovaných seminářů. Semináře se konají na FIT v místnosti A112 v pondělí v době od 18:00 do 20:00.

Aktuálně probíhá hlasování o těchto seminářích:

Nadcházející a proběhlé semináře:


Zařazeno: semináře, firmy
Vloženo: 13.9.2017 17:52:24
Den otevřených dveří 2. listopadu
14.9.2017
Zajímá vás studium IT? Chcete zjistit, co se na Fakultě informačních technologií naučíte a kde pak můžete najít uplatnění? Setkat se s vyučujícími nebo si jen prohlédnout unikátní kampus a technologie, které se tu vyvíjí?

Přijďte se seznámit s Fakultou informačních technologií ve čtvrtek 2. listopadu od 12 hod. v komplexu "D" areálu fakulty na Božetěchově 1, Brno Královo Pole. Těšíme se na viděnou.  
Vloženo: 14.9.2017 16:32:51

Erbovní slavnosti Králova Pole
16.9.2017
Erbovní slavnosti Králova Pole proběhnou v sobotu 16. září 2017 u příležitosti 109. výročí udělení znaku Královu Poli. V areálu kartuziánského kláštera (Božetěchova 1/2) se při této příležitosti koná prohlídka rekonstruovaných prostor fakulty a vystoupení pěveckého sboru Lumír. Sraz účastníků prohlídky v 10:00 na nádvoří areálu Božetěchova (vstup volný).

Zařazeno: Erbovní slavnosti, kulturní akce
Vloženo: 5.4.2017 14:42:59
Noc vědců
6.10.2017
Usednout do kokpitu a proletět se" v simulátoru Boeingu, sestavit si vlastního robota nebo se nechat unést virtuální realitou budou moct návštěvníci Noci vědců na Fakultě informačních technologií (FIT). Otevřený pro ně bude showroom, jenž představí ty nejzajímavější technologie, které se na FITu vyvíjí, a některá specializovaná pracoviště, na dvoře fakulty se zase ukáže záchranný robot Ruda se svými schopnostmi. A na to, jak vypadaly počítače před padesáti lety, se návštěvníci mohou podívat v Muzeu výpočetní techniky.

[img]

Program:

 • SHOWROOM: Jak ukázat robotům, co mají dělat? Bude někdy možné operovat bez skalpelu? A jak propojit chytrou domácnost? Ty nejzajímavější projekty, které na FITu vznikají, na jednom místě.
 • SIMULÁTOR BOEINGU 737: Staňte se pilotem, usedněte do kokpitu a vyzkoušejte si let nad Moravou nebo přistání v unikátním simulátoru vyvinutém na FITu.
 • LEGO-ROBOTI: Zkuste si naprogramovat robota z lega a naučte ho, co má dělat v různých situacích.
 • VIRTUÁLNÍ REALITA: Cestovat a být přitom na jednom místě? Nechte se vtáhnout do dalekého virtuálního světa pomocí virtuálních brýlí s vysokým rozlišením!
 • ROBOT RUDA: Jak si poradí s překážkami záchranný robot Ruda, kterého vyvinuli výzkumníci na FITu, aby se pohyboval v závalech a lavinách?
 • ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ DÍKY UMĚLÉ INTELIGENCI: Při detekci vozidel je často nutné rozpoznat i SPZ, která může být rozmazaná. Zajímá vás, jak výzkumníci na FITu naučili" tzv. konvoluční neuronové sítě takové fotografie zaostřit?
 • DETEKCE OBJEKTŮ VE VIDEU: Dohledové kamery dnes na každém rohu zaznamenávají pohyb osob i vozidel, ale je vůbec možné takové množství dat vyhodnotit? Technologie z FITu umí automaticky zpracovat obraz a detekovat objekty ve videu. Rozpozná např. typ vozidla a jeho trasu, může tak pomoct zlepšit průjezdnost městem
 • MUZEUM VÝPOČETNÍ TECHNIKY: přijďte se podívat, jak vypadal vývoj technologie od pamětí prvních počítačů, které u nás vznikaly koncem 50. let, až po technologie z nedávných let

Zařazeno: noc vědců, bezpečnost
Vloženo: 25.9.2017 11:09:13
Volby do akademického senátu VUT
31.10.2017
Akademický senát VUT (AS VUT) vyhlásil na svém zasedání dne 30. června 2017 volby do AS VUT na funkční období listopad 2017 až listopad 2020. Akademický senát FIT VUT (AS FIT) na svém zasedání dne 12. září 2017 schválil tyto Pokyny pro přípravu a průběh voleb do AS VUT.

AS VUT se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů volených příslušnou částí akademické obce VUT z jejích řad (čl. 35 Statutu VUT). Akademická obec každé fakulty je zastoupena dvěma akademickými pracovníky a jedním studentem. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Volby do AS VUT jsou organizovány podle Zákona 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu VUT a Volebního řádu AS VUT.

Volební obvody

Podle čl. 8 odst. 1 Volebního řádu AS VUT se na fakultě zřizují dva volební obvody, z nichž jeden tvoří akademičtí pracovníci a druhý studenti. Pro zařazení člena akademické obce, který je současně akademickým pracovníkem a studentem, nebo je pracovně zařazen na více součástech, nebo studuje současně na více součástech, se postupuje podle čl. 8 odst. 2 až 5 Volebního řádu AS VUT.

Sestavení kandidátních listin

Kandidovat může kterýkoliv člen akademické obce FIT, nebrání-li mu překážka neslučitelnosti funkcí stanovená Statutem VUT nebo zákonem o vysokých školách. Každý člen akademické obce je oprávněn kandidovat pouze v jednom volebním obvodu.

Návrh na kandidáta může podat každý člen akademické obce FIT. Na kandidátní listinu budou zařazeni všichni navržení, kteří souhlasí s kandidaturou. Návrhy na kandidáty na členy do AS VUT lze podat do 18. října 2017 na sekretariát děkana. Kandidátní listina bude zveřejněna 20. října 2017.

Návrh na kandidáta musí obsahovat:
 • volební obvod, za který je kandidát navrhován (akademičtí pracovníci nebo studenti),
 • jméno, příjmení a tituly kandidáta,
 • školní adresu elektronické pošty kandidáta,
 • u studentů ročník a typ studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský),
 • vyjádření kandidáta, že s návrhem souhlasí,
 • datum a podpis kandidáta,
 • jméno, příjmení, tituly, školní adresu elektronické pošty, datum a podpis navrhovatele.

Průběh voleb

Volby probíhají ve volebních obvodech nezávisle. Všichni voliči příslušní k určitému volebnímu obvodu volí z jedné kandidátní listiny. Ve volebním obvodu akademických pracovníků může volič zvolit nejvýše dva zástupce a ve volebním obvodu studentů nejvýše jednoho zástupce.

Volby do AS VUT proběhnou elektronicky dne 31. října 2017 prostřednictvím informačního systému FIT od 0:00 do 23:59 hod. Volí se prostřednictvím webového formuláře zaškrtnutím zaškrtávacího pole u jména kandidáta a stiskem tlačítka Odevzdat. Pokud bude odevzdán volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty, než je povoleno, bude volební lístek zpracován jako neplatný. Volební lístek lze vyplnit pouze jednou.

Příslušné volební lístky jsou dostupné na následujících adresách

Volební komise

AS FIT schválil fakultní volební komisi ve složení:
 • Ing. Radek Kočí, Ph.D., předseda komise a zástupce ve volební komisi VUT,
 • Ing. Petr Lampa a
 • Ing. Karel Beneš.

Vloženo: 12.9.2017 15:21:43

Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.224.202.184
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]