Zápis ke studiu

Teprve zápisem se stáváte řádným studentem FIT. Termín zápisu se dozvíte v elekronické přihlášce nebo v aktualitách na hlavní stránce fakulty. Pokud se k zápisu nemůžete dostavit osobně, můžete se zapsat prostřednictvím svého zástupce vybaveného plnou mocí.

Před zápisem

K zápisu budete potřebovat:
 • (volitelně) jednu fotografii 3,5x4,5 cm na rubu čitelně podepsanou a opatřenou rodným číslem (pokud je to pro vás jednodušší, než ji dodat elektronicky přes web - stačí slušné selfíčko s jednobarevným světlým pozadím),
 • občanský průkaz (průkaz totožnosti, pas),
 • 50,- Kč na příručku Studijní programy na FIT,
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení - bez doložení středoškolského vzdělání nemůžete být zapsáni.
U zápisu budete podpisem stvrzovat čestné prohlášení, seznamte se s jeho obsahem v předstihu.

Při zápisu

Před zápisem proběhnou školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a školení z požární ochrany (PO), která jsou povinná. Pokud vás bude ke studiu zapisovat zmocněný zástupce, musíte absolvovat toto školení v náhradním termínu.

Po zápisu

Jakmile bude zpracován váš zápis, zpřístupní se vám v elektronické přihlášce počáteční heslo k celoškolskému informačnímu systému VUT. Pomocí tohoto hesla a rodného čísla (cizinci použijí rodný kód, který je na záložce Vyplněné údaje) si na inicializační stránce IS VUT můžete aktivovat účet do informačního systému VUT nastavením tzv. VUThesla. Při aktivaci se dozvíte své osobní číslo a VUTlogin. VUTlogin (nebo osobní číslo - je to zaměnitelné) a VUTheslo pak budete používat pro celoškolské agendy.
 • VUTlogin a VUTheslo budete potřebovat pro podání žádosti o ubytování na kolejích. Podrobné informace o žádosti (včetně termínů) zjistíte v dokumentu KaM. Nenechte se vyděsit větou, že Žádosti budou uspokojovány v pořadí podle data podání žádosti!!!!!. Míst na kolejích je dost, dřívější žádost znamená jen širší moznost volby koleje.
 • Další důležitý krok je objednávka průkazu studenta. Na této stránce si budete moci nahrát fotografii a zvolit, jestli chcete průkaz studenta VUT nebo průkaz studenta ISIC se slevou. Fotografii musíte dodat a průkaz si musíte objednat! Pokud jej objednáte včas (nejlépe do konce července), dostanete jej začátkem září. V opačném případě budete první týden semestru bez průkazu (do dveří vás budou muset pustit kolegové, nedostanete oběd v menze).
  Průkaz studenta slouží ze zákona (§57 odst. 1 písm. a) jako doklad o studiu.

Obě žádosti vyžadují ověření VUTheslem a VUTheslo si můžete aktivovat až po zpracování zápisu, běžně to bývá tentýž den během odpoledních hodin, takže večer si můžete VUTlogin aktivovat a následující den už požádat o koleje.

Před začátkem výuky

Výuka v zimním semestru začíná obvykle předposlední týden v září, přesný termín stanovuje časový plán akademického roku. Přibližně od prvního týdne v září (přesný termín a pokyny budou zveřejněny ve studijních aktualitách) můžete navštívit fakultu a vyzvednout si průkaz studenta VUT nebo ISIC. Doporučujeme průkaz vyzvednout po imatrikulaci.

Fakulta má vlastní informační systém do kterého se dostanete fakultním účtem. Kdy použijete který účet, je shrnuto v dokumentu o účtech, na úvodní stránce informačního systému je odkaz, na kterém se dozvíte fakultní login a heslo.

Před začátkem výuky si ve fakultním informačním systému můžete prohlédnout předměty, které vás v zimním semestru čekají, a případně si zaregistrovat volitelné předměty:
 • Matematický seminář - určen pro doplnění znalostí ze střední školy pro absolvování povinného předmětu Diskrétní matematika,
 • Fyzikální seminář - určen pro doplnění znalostí ze střední školy pro absolvování povinného předmětu Elektronika pro informační technologie,
 • Informační výchova a gramotnost - e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání relevantních informací, rozpoznávání kvalitních informací a jejich zpracování,
 • Počítačový seminář - určen pro doplnění znalostí z informatiky,
 • Humanitní předměty - pokud se vám zdají povinné předměty zimního semestru snadné, pak můžete získat kredity v jednom z humanitních předmětů.
Registrace volitelných předmětů poběží přibližně od poloviny září do konce 1. týdne výuky.

Pokud máte vysvědčení o vykonané všeobecné státní nebo mezinárodní zkoušce z anglického jazyka - Státní jazykovou zkoušku všeobecnou z angličtiny, mezinárodní zkoušku First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) nebo Certificate of Proficiency in English (CPE), můžete si osobně podat žádost o uznání absolvování povinné angličtiny dle vyhlášky UJAZ FEKT u studijního poradce UJAZ FEKT PaeDr. Bumgartnerové.

Imatrikulace a Start@FIT

Imatrikulace, která probíhá poslední pátek před zahájením výuky v semestru, je slavnostní akademický obřad přijetí studenta ke studiu. Účast je de facto povinná. Detailní informace a rozdělení do skupin naleznete ve studijních aktualitách.

Po imatrikulaci následuje hodinové školení, jak používat informační systém fakulty a informační systém VUT. Toto školení Vám pomůže se zorientováním v obou systémech a s pochopením registrací předmětů a cvičení (rozvrhu). Samotné registrace cvičení pak budou zahájeny ve stejný den večer a v následujících dnech.

Na školení k informačnímu systému bude navazovat povinné půlhodinové školení k provoznímu řádu Centra výpočetní techniky. Na prvním cvičení následně podepíšete, že jste s ním seznámeni. Pokud by se někdo školení nemohl zúčastnit, bude mít možnost se podívat na záznam. Ten však bude dostupný až následující týden.

Po skončení školení budou mít všichni, kteří tak dosud neučinili, možnost vyzvednutí průkazu studenta VUT nebo ISIC v jedné z místností, ve kterých bude probíhat školení.

Následující den (v sobotu) pak proběhne hlavní část akce Start@FIT, která bude zahájena oficiálním uvítáním studentů vedením fakulty a přednáškou o akademické půdě, obecných studijních záležitostech a dalších věcech, které budete v průběhu studia potřebovat. Na tuto přednášku navážou přednášky Studentské unie, po kterých bude následovat další zábavný program Studentské unie.

Účastníci akce Start@FIT si mohou ubytování na kolejích v termínu 15. 9. - 17. 9. 2018 zajistit e-mailem nebo telefonicky u provozní bloku A05, koleje Pod Palackého vrchem (paní Boesová . tel. 541 142 990, e-mail provoz.ppv-a05@skm.vutbr.cz), nebo u provozní bloku A04, koleje Pod Palackého vrchem (paní Režňáková . tel. 541 142 981, e-mail provoz.ppv-a04@skm.vutbr.cz). Studenti budou ubytování platit v hotovosti na vrátnici příslušného bloku na daňový doklad. Cena za noc je 115,- Kč.

Poznámka pro studenty, kteří na VUT nejsou poprvé

Studenti, kteří již na VUT studovali, nemusí (resp. nemohou) nastavovat své VUTheslo. Platí to, které naposled používali. Také fakultní účet je jen znovu aktivován.

Pokud má student průkaz studenta (přitom nezáleží, která fakulta mu jej vystavila), nemusí si objednávat průkaz nový. Pro přístupový systém je průkaz funkční okamžikem zápisu, pro funkci dokladu o studiu je nutno na studijním oddělení nechat nalepit validační známku. Validační známku ISIC je nutno objednat na portálu VUT, pro validační známku VUT si stačí dojít. Známkou VUT lze validovat i ISIC - tím se z něj stane jen průkaz VUT (podrobně).

Dále viz zpět na Přijímací řízení.

Vaše IPv4 adresa: 54.163.53.153
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]