Konfigurace Outlook Express 6

Specifikace:

  • server SMTP/IMAP pro studenty: eva.fit.vutbr.cz, doména: stud.fit.vutbr.cz
  • server SMTP/IMAP pro zaměstnance: kazi.fit.vutbr.cz, doména fit.vutbr.cz
  • server SMTP/IMAP pro studenty FEKT: fest.stud.feec.vutbr.cz, doména stud.feec.vutbr.cz

Spustíme Outlook Express:

konfigurace OE
Případného průvodce přeskočíme.
konfigurace OE
Přidáme nový poštovní účet
konfigurace OE
Skutečné jméno, pokud komunikujete více se zahraničím, doporučuje se nepoužívat diakritiku. V žádném případě nepoužívejte čárku (např. u titulů).
konfigurace OE
E-mailová adresa: přihlašovací jméno a doména (tedy stud.fit.vutbr.cz, fit.vutbr.cz nebo stud.feec.vutbr.cz)
konfigurace OE
Zvolte protokol IMAP - dodatečně nelze změnit! Jako server pro příchozí i odchozí poštu zadejte ten, který odpovídá vaší kategorii (na obrázku pro studenty FIT)
konfigurace OE
Přihlašovací jmoéno (již bylo zadáno jako součást e-mailové adresy), heslo pro Unix.
Upozornění zejména pro případné studenty FEKT: heslo v síti NetWare používáné při přihlašování do Microsoft Windows nemá s Unixem nic společného, pouze počáteční heslo bylo v obou systémech stejné. Pokud heslo zapomenete, najděte si na fakultním webu, koho máte kontaktovat pro změnu.
konfigurace OE
Základ je hotov, teď je třeba ještě vše upravit. Po dokončení se opět vrátíte do přehledu účtů.
konfigurace OE
Vyberte si vytvořený účet a zvolte Properties (Vlastnosti).
konfigurace OE
Na záložce General není třeba opravovat nic.
konfigurace OE
Server SMTP vyžaduje ověření - je nutné zejména při odesílání pošty odjinud než lokální sítě FIT. Zabezpečenou autentizaci (SPA) nezaškrtávejte!
konfigurace OE
Na záložkách Servers a Connection nic neměňte, další je až Advanced. Zaškrtněte zabezpečené spojení přes SSL a nastavte správná čísla portů. Protokoly SMTP i IMAP posílají hesla v otevřené podobě, proto zejména při spojení přes veřejnou síť je nutné použít šifrované spojení. Pro SMTP lze použít stadardní port 25, ale ten může být u poskytovatelů Internetu zablokován. Proto používejte raději standardní port SMTPS (465) nebo SUBMISSION (587). Na portu SUBMISSION však Outlook nedovede navázat SSL spojení (nepošle příkaz STARTTLS).
konfigurace OE
Cestu ke kořenové složce nevyplňujte (pokud ji máte nastavenou z dřívějška, tak ji smažte). Pokud budete používat pro čtení pošty pouze IMAP a nemáte nastaveno v Unixu automatické filtrování do různých schránek, zrušte kontrolu na novou poštu ve všech schránkách (příchozí pošta chodí pouze do INBOXU a ten se kontroluje vždy). Jméno schránky pro odeslanou poštu si upravte dle libosti.
konfigurace OE
Nakonec nastavíme některé další vlastnosti OE.

konfigurace OE
Nastavte si interval kontroly pošty (minimální hodnota je 5 min., menší nebude akceptována serverem), také je vhodné ihned po spuštění vstoupit do složky s doručenou poštou (Inbox) a zakázat automatické přihlašování do Windows Messangeru (pokud jej náhodou nepoužíváte).

konfigurace OE
Doporučujeme odesílat poštu v textovém formátu - HTML pošta může působit různé potíže, v některých konferencích je dokonce zakázána. V neposlední řadě ji lze těžko číst terminálovými klienty.
konfigurace OE
Potenciálně nebezpečné přílohy nelze zakázat, protože podle Microsoftu mezi ně patří i dopis předaný jako příloha nebo dokument ve formátu PDF.